Service och reparation av hissar i Stockholm

Service och reparation av hissar

Hissar är dyra investeringar och att man bör ha en bra service partner som har den rätta kompetensen för att hissen skall vara säker att färdas i och som kan bevara dess livslängd är nu mera inte bara en självklarhet utan även ett krav som ligger på fastighetsägaren som även är ansvarig om en olycka skulle inträffa.

Vi har den rätta kompetensen för service och reparation av hissar och ser gärna till att er hiss är driftsäker och att dess brukare kan transporteras på ett säkert sätt.
Hissbolaget utför alla typer av reparationsarbeten på i princip samtliga hissmärken på marknaden.

Alla våra kunder erbjuds serviceavtal som anpassas till kundens önskemål.

Vi gör regelbundna servicekontroller av hissar för att kunna upptäcka skador och reparationsbehov redan på ett tidigt stadium, innan de blir till en anmärkning i besiktningsprotokollet.

Våra tekniker lägger ofta märke till underhållsbehov och påtalar eventuella brister på ett relativt tidigt stadium, vilket kan förebygga akuta stopp och dyra reparationer.

Naturligtvis kan vi även hjälpa er att på ett enkelt och smidigt sätt åtgärda anmärkningar i besiktningsprotokoll.

Vår ambition är att hjälpa våra kunder till ett bekymmersfritt hissägande genom att genomföra planerade serviceåtgärder enligt förutbestämda intervaller.

Hos oss är det lätt att etablera en personlig kontakt med våra tekniker eftersom vi är en relativt liten organisation kan vi erbjuda ett personligt bemötande och en kontinuitet vad gäller servicepersonal.

Ett av Hissbolaget kännetecken är just den snabba och tillmötesgående servicen. Vi har tillgång till reservdelar i Stockholm och behöver sällan specialbeställa några reservdelar, vilket minimerar väntetiderna vid service och reparation av hissar.

Behöver ni hjälp med service och reparation av hissa? Med oss kan ni känna er trygga. Fel anmälan dygnet runt!

Tveka inte kontakta oss idag!