Modernisering av hissar

how to write a history conclusion paragraph

Modernisering av hissar

Modernisering av hissar styrs idag av Boverkets föreskrift BFS 2012:11 kallad H14.

Boverkets föreskrifter

Vad krävs?

 • Alla hissar som saknar dörr eller grind i korgen måste förses med korgdörr.
 • Alla hissar skall ha nödtelefon
 • Alla hissar skall ha manöverorgan användbara också för personer med handikapp
 • Alla hissar skall ha tillfredsställande how to write a hook for a narrative essay skydd mot elchock
 • Alla hissar skall ha anordningar för att evakuera innestängda passagerare
 • Alla hissar skall ha tillräckligt räddningsutrymme för servicepersonal som befinner sig över och under korgen

När skall det göras?

 • Om hissen används av arbetstagare för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den förses med korgdörrar omedelbart
 • Om hisskorgens inredning eller hela hisskorgen byts måste de tre första säkerhetshöjande åtgärderna enligt föregående sida genomföras samtidigt.
 • Om hissens styrsystem, apparatställ eller maskineri ändras eller byts ut måste samtliga 6 säkerhetshöjande åtgärder enligt ovan genomföras samtidigt.

Varför Hissbolaget?

Hissbolaget har en minimal organisationshierarki vilket betyder att:

 •  Kunden har kontakt med montören direkt
 • Montörerna är beredare
 • Ingen projektorganisation behövs
 • Tidplanen kan garanteras
 • Minimal avstängningstid

Följande moment ingår i en typisk ombyggnad:

 • Linbyte
 • Talande våningsvisare
 • Nödtelefon
 • Korgbyte(om man vill ha ny inredning i korgen eller om dörrmaskinen är för tung)
 • Korgdörrar
 • Nytt öppet styrsystem
 • Ny maskin
 • Dörrlås
 • Dörrkontakter

Öppna system innebär:

 • Teknisk dokumentation tillgänglig för alla aktörer
 • Som fastighetsägare är ni inte bunden till en viss servicepartner, utan kan fritt välja er egen
 • Reservdelar blir billigare och mer tillgängliga på en öppen marknad
 • Vad som nu är sagt är förslag på en typisk Modernisering. Nu ser vi fram emot ett möte med er för att gå igenom exakt ert moderniseringsbehov för att framtidssäkra just era hissar.

För mer information om hur vi kan hjälpa att modernisera era hissar. Vänligen kontakta oss här.