Kvalitetspolicy

Vår affärsidé är att tillgodose marknaden med Moderniseringar, Service och Underhåll av hissar.
Hissbolaget startade sin verksamhet under år 2009. Vi har hela stor Stockholm som arbetsområde.

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall Hissbolaget bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen.

Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

I all vår verksamhet som omfattar montage, service och underhåll för hissar är vårt främsta mål att skapa en säker och tillförlitlig partner för våra kunder.

Kvalité når vi genom att:

  • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden.
  • Stödja, ge råd och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Att leverera rätt material i rätt tid enligt kundens beställning.
  • Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

• Göra varje beställare och projekt till en referens.Kvalitetspolicy - Vi arbetar för 100% nöjda kunder